Combo 8 khóa: Backend - NodeJS Foundation - Viết API cho dự án thực tế

Combo 8 khóa học xây dựng Backend với Nodejs - khóa học step by step hướng dẫn các bạn xây dựng các API backend sử dụng Nodejs từ nền tảng. Khóa học giúp cho các bạn đã có kiến thức về Front End sẽ xây dựng toàn bộ backend API để có thể kế nối và hoàn thiện một dự án lớn. Xong khóa học các bạn nắm được toàn bộ từ khởi tạo dự án với Nodejs, thiết lập môi trường, nắm về cơ sở dữ liệu, phân tích dự án và xây dựng API với ExpressJS & Sequelize, build ứng dụng SocketIO. Cuối khóa bạn sẽ được dự án clone Vexere.com để demo cho nhà tuyển dụng và nhận ngay mức lương cao hơn, nhận thêm job viết api backend cho công ty, có thể xây dựng hệ thống khởi nghiệp cho riêng mình, nhận dự án freelancer,...

Khởi tạo nodeJS, MySQL, ExpressJS, Sequelize, SocketIO, Authentication, Authorization, Token, Fingerprint, Gravatar, Deploy Heroku

3 THÁNG ONLINE

> 135 VIDEO & 60 GIỜ GIẢNG

> 10 BÀI TẬP &
DỰ ÁN

Khóa 1: NodeJS nền tảng qua dự án TodoList

Setup nodejs Helloworld file system yargs async await promise

Khóa 2: Các kiến thức NodeJS thông qua dự án Weather

Http Request Http EndPoint Web Server Query String

Khóa 3: Nền tảng, thao tác về cơ sở dữ liệu MySQL. Thực hiện tổ chức luyện cơ sở dữ liệu qua nhiều dự án

MySQL Table Row CRUD MySQL Constraints

Khóa 4: Thực tế hóa cơ sở dữ liệu nâng cao với dự án Installgram

Liên kết các Table Query nhiều table inner join left join right join

Khóa 5: ExpressJS chuyên sâu thông qua dự án Student Management

Router middleware ControllerServicesResFul APIs

Khóa 6: NodeJS tương tác với MySQL thông qua Sequelize

Connect CRUD ModelQuery Sắp xếp

Khóa 7: Express & Sequelize thông qua dự án vé xe rẻ

Authentication Authorization Passport Token hash password Upload File Validation Environment Refactor Code Deploy Heroku Unit Test Refactor Code Gravatar

Khóa 8:Các kiến thức Socket IO thông qua dự án CyberChat

Socket Io RealTime

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Nếu bạn đã có kiến thức nền tảng về JavaScript mà không học NodeJS thì là một điều quá đáng tiết.
 • Bạn đang làm về Front End và muốn nâng cáo kỹ năng lên Back End thì NodeJS là lưạ phù hợp nhất vì bản chất vẫn là viết JavaScript.
 • Bạn học lập trình Back End nhưng không biết bắt đầu từ đâu và đang STRESS với nó ?
 • Bạn là người học Front End và muốn chuyển sang học học Back End ?
 • Bạn tìm một phương pháp để có thể giải quyết các vấn đề ở Back End theo bất kì ngôn ngữ nào?
 • Bạn muốn trờ thành một 'coder' giỏi, 'sennior' tài năng và một chuyên gia phân tích (BA - Business Analysis) với mức lương top ?
 • Bạn cần một khóa học nền tảng, chuyên sâu, tập trung phân tích, THUẬT TOÁN để theo đuổi đam mê lập trình của mình?
 • Bạn đang cần tìm cách để rèn luyện tư duy giải quyết mọi bài toán trong lập trình?
 • Bạn cần hiểu về xây dựng phần mềm? Mô hình hóa các đối tượng thực tế vào lập trình ? Bạn muốn đậu phỏng vấn từ những câu hỏi chuyên về tư duy ?
 • Chúng tôi đã giúp đỡ rất rất nhiều (hơn 3600) bạn từ trái ngành, trung cấp, cao đẳng, đại học, thậm chí một số bạn đã đi làm lập trình tuy nhiên vẫn thiếu sót về việc làm thế nào để nhận một nghiệp vụ mà có thể suy nghĩ được cách tiếp cận, đưa ra giải thuật để Code được. Rất nhiều bạn đã tiến bộ vượt bật, tìm lại niềm đam mê lập trình của mình và tiếp tục các khóa học nghề chuyên sâu để đi làm với mức lương bất ngờ.

8 LỢI ÍCH MÀ COMBO NÀY GIÚP BẠN

1

Tư duy lập trình

2

Phân tích và phát triển Database

3

Phân tích hệ thống Back-End thực tế

4

Lập giải thuật cho nghiệp vụ

5

viết các APIs đúng chuẩn

6

Lập trình NodeJS

7

Lập trình ExpressJS

8

Chống mất gốc, lấy lại tự tin

HÃY XEM DEMO NGAY BÊN DƯỚI

CYBERSOFT CHỌN CỘNG NHỆ NODEJS ĐỂ MINH HỌA TRONG KHÓA HỌC NÀY, LÝ DO CÁC BẠN CÓ THỂ XEM CÁC THỐNG KÊ LIÊN QUAN ĐẾN NODEJS BÊN DƯỚI

Theo thống kê về độ phổ biến của cac công nghệ cũng như mức lương và nhu cầu tuyển dụng các công ty của Stackoverflow, NodeJS luôn giữ TOP đầu các công nghệ lập trình được chọn để xây dựng các dự án lớn, tại các công ty lớn, được tuyển dụng nhiều nhất với mức lương ngất ngưỡng. Việc chọn lập trình Back end với NodeJS sẽ giúp cho bạn có một công việc tuyệt vời như mong đợi.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Bạn đang là sinh viên Cao Đẳng hoặc Đại học CNTT và có nền tảng HTML, CSS, JS.
 • Bạn là người đi làm Front End nhưng yêu thích Back End và muốn theo đuổi nó từ đầu
 • Bạn là sinh viên IT, Tester, Điện tử, Cơ điện tử, Kinh tế, Ngân hàng, ... mong muốn chuyển nghề
 • Bạn đam mê CNTT từ trước nhưng chưa có cơ hội học và đây là thời điểm bạn mong muốn được tham gia lại từ đầu.

MỤC TIÊU

 • Nắm rõ qui trình hoạt động của một website
 • Nắm vững quá trình thực thi ứng dụng website, Front End , Back End
 • Hiểu và nắm các kỹ năng cần thiết của một lập trình viên Back End
 • Các khái niệm cốt lõi - nền tảng của lập trình NodeJS
 • Nắm vững Các khái niệm trong Back End ( Database , Server , APIs , ... )
 • Nắm vững và hiểu sâu về lập trình NodeJS
 • Nắm vững và Thực hành kỹ thuật code, kỹ năng phân tích & giải quyết vấn đề
 • Nắm vững và Thực hành phân tích Diagram, phân tích dự án

KẾT QUẢ SAU KHÓA HỌC

 • Bạn sẽ được đào tạo để TỰ TIN trở thành NodeJS Developper
 • Được truyền kinh nghiệm "máu lửa" từ các Giảng viên chuyên nghiệp qua các dự án được lấy từ doanh nghiệp
 • Được đào tạo theo một LỘ TRÌNH chuẩn hóa qua các phương pháp giảng dạy TÍCH CỰC (Active Learning)
 • Được rèn luyện tư duy, logic nền tảng, cốt lõi trong nghề lập trình
 • Có khả năng phân tích dự án, phân tích và thiết kế database , server
 • Vừa chuyên nghiệp hóa chuyên môn, vừa thông thạo các kỹ năng mềm trong làm việc
 • Triển khai các dự án theo lập trình NodeJS
 • Áp dụng các kiến thức NodeJS vào giải quyết một số bài toán thực tế

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

(Click vào từng khóa để xem chi tiết đề cương)

Kiến thức nền & Chuẩn hóa các sai lầm khi luyện code

 • Loại bỏ các thói quen xấu khi lập trình
 • Tổ chức mã nguồn
 • Qui tắc đặt biến, hàm
 • Tài nguyên, bộ nhớ, tối ưu code
 • Phân tích bài toán lập trình bắt đầu từ đâu

Các kiến thức cốt lõi của NodeJS

 • Chạy JavaScript bên ngoài trình duyệt
 • Thực hiện các tác vụ CRUD bằng lệnh
 • Tổ chức thư mục chuẩn project thực tế
 • Định dạng nhập xuất
 • Tương tác với file server
 • Ôn Luyện Các giải thuật CRUD
 • TodoList thực tế

Lập trình đơn thể & tổ chức mã nguồn

 • Lý do lập trình đơn thể
 • Tham số của hàm
 • Nâng cao về hàm
 • Refactor code sử dụng Hàm

APIs services

 • Kiến thức nền tảng về APIs
 • Thao tác APIs thực tế
 • Các kỹ thuật hay dùng APIs
 • Môi trường làm việc của APIs
 • Dùng request để gọi APIs

Build server với ExpressJS

 • Dựng server với ExpressJS
 • Chương trình Hello World với ExpressJS
 • Setup static File
 • Router nền tảng
 • dự án Weather App thực tế

HBS tương tác với màn hình

 • setup hbs với expressjs
 • truyền dữ liệu từ js ra html bằng hbs
 • các câu lệnh trong hbs

Tổng quan về Database và Table

 • Các Khái niệm nền tảng trong MySQL
 • Database, Table , Row , Column
 • Thêm Database, Table
 • Xóa Database, Table
 • sửa Database, Table

CRUD trong MySQL

 • Thêm dữ liệu vào table
 • xóa dữ liệu từ table
 • sửa dữ liệu từ table
 • lấy dữ liệu từ table

Xử lý String, Select , GroupBy, loại dữ liệu và Toán tử MySQL

 • Thao tác với các hàm xử lý chuổi : concact , substr , replace , reverse , ...
 • Thao tác với các phương thức SELECT : Distinct, Sort, Limmt , ...
 • Loại dữ liệu trong MySQL
 • Toán tử trong MySQL

Liên kết bảng trong MySQL

 • mối quan hệ một - một
 • mối quan hệ một - nhiều
 • mối quan hệ nhiều - nhiều
 • setup các mối quan hệ cho dự án thực tế instagram

Query nhiều bảng trong MySQL

 • Quyery nhiều bảng với join
 • Inner Join
 • Left Join
 • Right Join
 • Cross Join
 • Full Join

Các kiến thức chuyên sâu ExpressJS

 • Router
 • Controller
 • Services
 • Middleware

Tạo các APIs với ExpressJS

 • Tạo APIs chuẩn thực tế
 • ResFul APIs với dự án Student Management
 • Cấu trúc thư chuẩn dự án thực tế

Kiến thức về Sequelize

 • Conenct Sequelize với ExpressJS
 • Model và instance
 • Liên kết Model

Sequelize thông qua dự án thực tế

 • Thêm dữ liệu vào Database với Sequelize
 • Lấy Dữ Liệu từ Databse với Sequelize
 • Cập nhật dữ liệu từ Database với Sequelize
 • Xoá dữ liệu khoãi Database với Sequelize
 • Query với dự án thực tế

Phân tích và phát triển dự án VeXeRe

 • Phân tích và thiết kế database
 • Setup ExpressJS ( static file , router , controller , ... )
 • Sequelize tương tác với NodeJS
 • Deploy lên Server Heroku

Các Services và tính năng của dự án VeXeRe

 • Authentication, authorization, passport, token, hash password
 • Upload image
 • Validation
 • Environment, environment variable, config
 • Refactor code
 • Unit test

Các kiến thức về Socket IO

 • Socket IO
 • Rooms
 • Event và Listenner
 • Broadcast

Dự án CyberChat

 • Xây dựng UI ở Client
 • Xây Dựng server với ExpressJS
 • event emit và event listenner
 • Tạo Phòng
 • Gửi tin nhắn và vị trí

Chọn đúng lộ trình cho bạn và Thăng tiến sự nghiệp cùng CyberLearn

Học Thật, Dự Án Thật, Việc Làm Thật, Học Mọi Lúc, Mọi Nơi

DỰ ÁN THỰC TẾ

Một số dự án thực tế bạn sẽ 'MASTER', sẽ tự tin khi tham gia khóa học như ví dụ bên dưới. Bài giảng sinh động, phương pháp đột phá, áp dụng thực tế, minh họa trực quan, Giảng viên giàu kinh nghiệm, tài liệu chuyên sâu được thẩm định bởi các doanh nghiệp.

DEMO MINH HỌA & LUYỆN TẬP CÁC DỰ ÁN

 • Ứng dụng lập trình qua các bài tập
 • Code chuẩn hóa trong thực tế
 • Mô hình hóa bài toán trong thực tế
 • Lập giải thuật cho bài toán
 • Luyện tập các kiến thức nền qua các ví dụ thực tế

DỰ ÁN WEATHER APP - NODEJS

 • Luyện tập các bài tập về APIs
 • Xây dựng các Server với ExpressJS
 • Áp dụng APIs trong thực tế
 • Luyện phỏng vấn về NodeJS

MySQL FOUNDATION

 • Phân tích và thiết kế trong MySQL
 • Thực hiện các tác vụ CRUD
 • Áp dụng các câu truy vấn trong thực tế

DỰ ÁN INSTAGRAM - MYSQL

 • Phân tích dự án
 • Xây dựng mô hình diagram
 • Tổ chức các bảng theo nghiệp vụ
 • Query theo nghiệp vụ dự án
 • Sử dụng tất cả kiến thức về MySQL
 • Thực hiện Thêm, Xóa, Sửa, Tìm kiếm

DỰ ÁN STUDENT MANAGEMENT - EXPRESSJS - SEQUELIZE

 • Phân tích dự án
 • Xây dựng Server
 • Tổ chức các database theo nghiệp vụ
 • Coding theo nghiệp vụ dự án
 • Sử dụng tất cả kiến thức về ExpressJS - Sequelize
 • Thực hiện Thêm, Xóa, Sửa, Tìm kiếm

DỰ ÁN VÉ XE RẺ

 • Phân tích dự án
 • Xây dựng Server với ExpressJS
 • Tổ chức các database theo nghiệp vụ
 • Coding theo nghiệp vụ dự án
 • Sử dụng tất cả kiến thức về NodeJS , ExpressJS , Sequelize , MySQL
 • Thực hiện Thêm, Xóa, Sửa, Tìm kiếm , Đăng nhập , Đăng ký ,...

DỰ ÁN CYBERCHAT - SOKCET IO

 • Phân tích dự án
 • Xây dựng Server với ExpressJS
 • Tổ chức các thư mục trong source code
 • Coding theo nghiệp vụ dự án

ĐIỂM KHÁC BIỆT & LỢI ÍCH CỦA KHÓA TƯ DUY LẬP TRÌNH TẠI CYBERSOFT

Hệ thống học tập

CyberSoft sử dụng hệ thống video trực tuyến và hệ thống LMS ( Learning Management System) hiện đại để hỗ trợ học tập cho các khóa học. Hệ thống thảo luận, chấm bài tự động, hệ thống nộp bài có chấm bài và góp ý từ Mentor và Giảng Viên. Hệ thống trắc nghiệm và submit code tự động

Dự án - bài tập thực tế

Hệ thống bài tập - dự án thực tế được áp dụng vào từng video học. Ngay sau mỗi video học viên đã có thể code các phần của dự án, bài luyện tập chuyên sâu.

Giảng viên - Mentor hỗ trợ

Trong suốt thời hạn của khóa học, học viên được hỗ trợ nhiệt tình từ các giảng viên và các mentor qua phần bình luận trong khóa học. Giảng viên chia sẻ tất cả các kinh nghiệm có được từ các dự án giảng viên đang làm. Mentor tích cực đôn đốc việc code, hỗ trợ sửa lỗi code và góp ý code đúng chuẩn.

Thảo luận - tương tác

Học viên sẽ tương tác với nhau qua phần thảo luận, hệ thống chấm điểm các tương tác để thúc đẩy sự chia sẻ của các học viên, giúp đỡ các học viên khác cùng nhau tiến bộ và học tốt. Bạn luôn có được động lực học tập cao nhất từ các thảo luận này.

LỢI ÍCH GIA TĂNG

LỢI ÍCH 1: Tốt nghiệp khóa học, bạn có thể tham gia vào các khóa học nghề chuyên sâu

Nếu bạn hoàn thành khóa học, bạn có thể tham gia các khóa học chuyên sâu FRONT END FOUNDATION

LỢI ÍCH 2: Được học thông qua các dự án luyện tập

Bạn sẽ được học thông qua các dự án luyện tập để bạn tích lũy được nhiều kinh nghiệm làm việc.

LỢI ÍCH 3: Được truyền đạt và học hỏi những kinh nghiệm từ các dự án vô cùng thực tế từ GV và Mentor

Các giảng viên sẽ hướng dẫn bạn thực hiện các dự án thông qua những kinh nghiệm mà họ đã từng trải. Bạn sẽ được học hỏi qua những kỹ năng xử lý vấn đề, kỹ năng bắt đầu một dự án, cách giải quyết các khó khăn và những điều gì nên tránh khi làm dự án.

LỢI ÍCH 4: Học và thực hiện tất cả những SKILL cần thiết của một lập trình chuyên nghiệp

Tất cả các SKILL được học được trình bày chi tiết trong phần đề cương chi tiết.

LỢI ÍCH 5: Được hỗ trợ trên hệ thống thảo luận bởi GV và Mentor nhiệt tình

Các Combo khóa học đều được hỗ trợ bởi GV và nhiều Mentor Họ sẽ hướng dẫn và dẫn dắt bạn các bài thực hành, các vấn đề bạn thắc mắc, hướng dẫn bạn tạo dự án và thực hiện các chức năng trong dự án.

LỢI ÍCH 6: Chuẩn hóa toàn bộ kiến thức & nắm vững tư duy, cốt lõi của một lập trình chuyên nghiệp

Bạn được cung cấp toàn bộ kiến thức để không bị hỏng chỗ nào, bạn nắm cái cốt lõi để bạn bất chấp môi trường làm việc, bạn hoàn toàn có thể tự thích nghi và tự tìm hiểu các công nghệ mới dựa vào nền tảng mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn.

LỢI ÍCH 7: Nâng cao kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề từ các dự án

Bạn học được các kỹ năng làm sao để giải quyết vấn đề, làm sao để phân tích ra thành các phần nhỏ, ước lượng và giải quyết một cách nhanh nhất, toàn vẹn nhất.

LỢI ÍCH 8: Rèn luyện & nâng cao các kỹ năng code chuẩn

Chuẩn hóa code của bạn, giúp bạn tự tin lại code, chống mất căn bản cho bạn.

GIẢNG VIÊN & PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

CyberLearn tuyển chọn các Giảng viên là các Senior đang làm tại các công ty, tập đoàn lớp như ELCA, NashTech, Global CyberSoft, KMS, ...giàu kinh nghiệm thực tế, truyển đạt tốt và tận tâm. CyberLearn nói KHÔNG với lý thuyết suông và vào học là phải CODE mỏi tay! CyberLearn luôn training giảng viên, tham gia các khóa đào tạo tại đại học ASU - Arizona Mỹ và luôn cải tiến chương trình cũng như phương pháp dạy để đảm bảo học viên học tốt nhất, code thuần thục và phân tích tốt, có việc ngay sau khi học.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

 • Dạy theo dự án qua kinh nghiệm của các Giảng viên
 • Học theo nhóm theo mô hình Scrum/ Agile
 • Được đào tạo theo một LỘ TRÌNH chuẩn hóa qua các phương pháp giảng dạy TÍCH CỰC (Active Learning)
 • Rèn luyện tư duy, logic làm nền tảng cốt lõi cho nghề lập trình Front End
 • Tập trung thực hành, phân tích dự án dự án trong thực tế
 • Mentor sẽ hỗ trợ cùng giảng viên trong thời hạn khóa học, thảo luận trong khóa học
 • Phương pháp Project Based Learning (Học theo dự án thực tế), CLIL (tích hợp anh văn),..được vận dụng từ chương trình đào tạo nghề của đại học Arizona, Mỹ

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIẢNG VIÊN CYBERSOFT TẬP HUẤN TẠI ASU - ARIZONA MỸ

BẰNG CẤP & VIỆC LÀM (Không áp dụng cho khóa Nền tảng này)

Sau khi hoàn thành các dự án trong khóa học, CyberSoft sẽ cấp chứng nhận cho học viên hoàn thành các khóa NGHỀ CHUYÊN SAU. (Không áp dụng cho khóa học này)

VỀ VIỆC LÀM SAU KHÓA HỌC

Hướng dẫn làm CV & Deal lương, hỗ trợ kết nối việc làm với doanh nghiệp sau khi hoàn tất toàn bộ dự án trong khoá học

CÁC CÔNG TY CÁC CỰU HỌC VIÊN CYBERSOFT ĐANG LÀM VIỆC

100% học viên sau khi hoàn thành dự án đều có công việc như mong đợi tại các tập đoàn phần mềm, các công ty phần mềm đa quốc gia, các công ty khởi nghiệp....với thu nhập từ 90~140 triệu/1 năm.

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ TRẢI NGHIỆM

BƯỚC 1

01

INBOX TƯ VẤN

BƯỚC 2

02

ĐĂNG KÝ & XÉT DUYỆT

BƯỚC 3

03

THANH TOÁN PHÍ

BƯỚC 4

04

GHI DANH VÀ HỌC TẬP

 • Mã Khóa học

  BE-NODE
 • Hình thức học

  Online
 • Thời hạn truy xuất

  3 tháng
 • TRẢI NGHIỆM DEMO FREE XEM GIÁ TRỊ KHÓA HỌC

MIỄN PHÍ HỌC THỬ

Bạn được trải nghiệm học thử hoàn toàn miễn phí bất cứ lúc nào. Tham gia ngay.

MIỄN PHÍ TƯ VẤN LỘ TRÌNH

Miễn phí tư vấn lộ trình học chi tiết và định hướng phát triển sự nghiệp

MIỄN PHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

Miễn phí đánh giá năng lực và tư duy lập trình giúp tư vấn lộ trình tối ưu nhất cho bạn.

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ
NGAY HÔM NAY

16

năm kinh nghiệm

15

GV đào tạo tại Arizona - Mỹ

4

chi nhánh

1768

học viên đã tham gia

TOP