Combo 10 khóa: Lập trình Front End Foundation

Là đơn vị tiên phong đào tạo nghề, CyberSoft đã giúp được hơn 3670 học viên bị lan man, thiếu định hướng về lập trình theo lộ trình nghề Lập trình Front End đầy đủ, chi tiết, thực chiến qua dự án, tiết kiệm thời gian và chi phí tối đa. Duy nhất tại CyberSoft đào tạo nghề có lộ trình bài bản và có việc làm ngay. Trước nhu cầu đó, CyberLearn ra đời để phục vụ các bạn không có điều kiện học offline. Đây là lộ trình gồm 10 khóa combo Lập trình Front End Foundation. Combo này sẽ giúp các bạn luyện những vấn đề nền tảng cốt lõi và chuyên sâu nhất trong lộ trình nghề Front End. Khóa học gồm hơn 30 bài tập và dự án vô cùng thực tế xoay quanh từ HTML, CSS, HTML5, CSS3 đến nền tảng chuyên sâu SASS/SCSS, Bootstrap, FlexGird, Animation, Javascript, Javascript Prototype, Javascript ES6, Jquery,...Các kiến thức này cực kì cần thiết cho các bạn đi theo nghề Front End và đi nghiên cứu sâu hơn lên các framework của khóa Front End Master sau này.

HTML, CSS, HTML5, CSS3, FLexGrid, Bootstrap, Animation, Javascript, Prototype, Ajax, ES6, JQuery

6 THÁNG ONLINE

> 300 VIDEO & 120 GIỜ GIẢNG

> 30 BÀI TẬP & DỰ ÁN THỰC TẾ

Khóa 1: Định hướng nghề Front End, UI - UX nền tảng

Định hướng nghề nghiệp Nền tảng UI Front End Nền tảng UX Nguyên tắc Landing Page Material Design Phối màu chuẩn Front End

Khóa 2: HTML, CSS, HTML5, CSS3, Layout, Flexbox qua 6 dự án nền tảng đến chuyên sâu

HTML CSS HTML5 CSS3 Form Flexbox Grid

Khóa 3: Bootstrap và Responsive design trong thực tế

Responsive Web Bootstrap Phân tích dự án Chia bố cục Triển khai

Khóa 4: Nền tảng & chuyên sâu SASS/SCSS thực tế qua dự án

SASS/SCSS Tổ chức SASS thực tế Định nghĩa tài nguyên Responsive Web với SASS

Khóa 5: Toàn tập Javascript, JS DOM & JS OOP nền tảng và chuyên sâu

Javascript JS nền tảng JS DOM JS tìm kiếm JS sắp xếp JS Prototype JS OOP chuyên sâu

Khóa 6: Javascript ES6 nền tảng và chuyên sâu

Nền tảng ES6 OOP ES6 Proxies ES6 import và export Dự án lớn

Khóa 7: Javascript Ajax Axios ES với API nền tảng & chuyên sâu

Axios Ajax API Promise Async & Await Flow Control Sets & WeakSets Map & Weak Map Array

Khóa 8: JQuery nền tảng

Jquery Phân tích Dự án JQuery CSS Jquery DOM Jquery Event

Khóa 9: Git, công cụ quản lý nhóm

GIT Github Teamwork Qui trình quản lý dự án

Khóa 10: Tổng hợp các kiến thức qua dự án Honda

Phân tích Bootstrap Responsive Animation SASS/SCSS Javascript